Πολιτική ακυρώσεων

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής σας σε προπληρωμένη δραστηριότητα, η  αξία αυτής σε όλα τα ανοιχτά γεύματα και δραστηριότητες δεν είναι επιστρέψιμη, ούτε εξαργυρώνεται σε μελλοντικές δράσεις. Μπορείτε όμως να διαθέσετε τη θέση σας σε άτομο της επιλογής σας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει το άτομο αυτό να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, προκειμένου να λάβει όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχει.

 

Η έγκαιρη προσέλευση στο προκαθορισμένο χώρο συνάντησής μας είναι απαραίτητη προκειμένου να μην χάσετε μέρος των δράσεων.

 

Σε περιπτώσεις απρόβλεπτων ακραίων καιρικών συνθηκών, όπου είναι αδύνατη η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, τότε αυτές θα επαναπρογραμματίζονται. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να συμμετέχετε στο νέο πρόγραμμα, τότε σας πιστρέφεται το ποσό συμμετοχής στο ακέραιο. Δεν αποζημιώνονται κόστη μετακίνησης και διαμονής.